Thống kê
Hôm nay : 11
Tháng 05 : 722
Năm 2021 : 4.707
 • Phạm Thị Chanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0359014769
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Từ năm 1977- 1984 còn nhỏ học MN Đông Giang. Từ năm 1984- 1992 là h/s tiểu học+ THCS xã Đông Giang. Từ năm 1992-1995 Là học sinh PTTH nam Đông Quan. Từ năm 1998- 2000 là học viên trường THSP Mầm non Thái Bình. Từ năm 2001- đến 2014 là giáo viên trường MN Đông Giang và theo học các lớp CĐSP Mầm non Thái Bình, ĐHSP II Hà Nội. từ năm 2014 đến nay là PHT trường MN Đông Giang và theo học các lớp TCCT, QL, Học các lớp  tin học , tiếng anh.