Trường có 9 phòng học, dãy phòng hiệu bộ, sân chơi có các bộ đồ chơi ngoài trời. Bếp ăn được dây dựng  chuẩn theo điều lệ trường mầm non