Thống kê
Hôm nay : 17
Tháng 05 : 728
Năm 2021 : 4.713
 • Nguyễn Thị Liễu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPTNT. Khối trưởng khối 13-24 tháng. Dạy lớp 13- 24 tháng
  • Điện thoại:
   0813116616
 • Hoàng Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy nhóm 25 - 36 tháng B
  • Điện thoại:
   0986871531
 • Bùi Thị Bưởi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy nhóm 25- 36 tháng B
  • Điện thoại:
   0339015655
 • Nguyễn Thị Lành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTNT- KT25-36 tháng. Dạy nhóm 25-36 tháng A
  • Điện thoại:
   0372700679
 • Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp 3 - 4 tuổi B
  • Điện thoại:
   0978567988
 • Bùi Thị Dậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng 3-4 tuổi. Dạy lớp 3-4 tuổi A
  • Điện thoại:
   0394381866
 • Vũ Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp 4 - 5 tuổi B
  • Điện thoại:
   0974594221
 • Hoàng Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPTMG- Khối trưởng 4-5 tuổi. Giáo viên dạy lớp 4 - 5 tuổi A
  • Điện thoại:
   0979292528
 • Nguyễn Thị Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp 5-6 tuổi B
  • Điện thoại:
   0962603877
 • Phạm Thị Kim
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn- TTTMG- KT 5-6 tuổi . Dạy lớp 5 - 6 tuổi A
  • Điện thoại:
   0357116589