DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ (THÁNG)

* Độ tuổi 13 - 24 tháng

 

STT

NỘI DUNG

SỐ TUẦN THỰC HIỆN

TUẦN CM

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Chuẩn bị khai giảng

 

17/8 - 8/9/2018

1

Bé và các bạn

3

1 - 3

10/09 - 29/09/2018

2

Các cô các bác trong nhà trẻ

3

4 - 6

01/10 - 20/10/2018

3

Đồ dùng đồ chơi của bé

4

7 - 10

22/10 - 17/11/2018

4

Cây và những bông hoa đẹp

4

11 - 14

19/11 - 15/12/2018

5

Những con vật đáng yêu

4

15 -18

17/12 - 12/01/2019

6

Ngày tết vui vẻ

3

19 - 21

14/01 – 02/02/2019

Tết nguyên đán

 

04/02 – 09/02/2019

7

Mẹ và những người thân yêu của bé

4

22 - 25

11/02 - 09/03/2019

8

Có thể đi khắp nơi bằng phương tiện nào?

 

4

 

26 - 29

11/03 - 06/04/2019

9

Mựa hè đến rồi

3

30 - 32

08/04 - 27/04/2019

 

10

Đồ dùng đồ chơi của bé

1

33

29/04 - 04/05/2019

Những con vật gần gũi đáng yêu

1

34

06/05 - 11/05/2019

Cây và những bông hoa đẹp

1

35

13/05 - 18/05/2019

Ôn tập cuối năm + Trường kiểm tra đánh giá

 

20/05 - 25/05/2019

      

 

 

*. Độ tuổi 24 - 36 tháng

STT

CHỦ ĐỀ

SỐ TUẦN THỰC HIỆN

TUẦN CM

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Chuẩn bị khai giảng

17/8 - 8/9/2018

1

Bé và các bạn

3

1 - 3

10/09 - 29/09/2018

2

Các cô các bác trong nhà trẻ

3

4 - 6

01/10 - 20/10/2018

3

Đồ dùng đồ chơi của bé

4

7 - 10

22/10 - 17/11/2018

4

Cây và những bông hoa đẹp

4

11 - 14

19/11 - 15/12/2018

5

Những con vật đáng yêu

4

15 -18

17/12 - 12/01/2019

6

Ngày tết vui vẻ

3

22 -23

14/01 - 02/02/2019

Tết nguyên đán

04/02 - 09/02/2019

7

Mẹ và những người thân yêu của bé

4

22 - 25

11/02 - 09/03/2019

8

Có thể đi khắp nơi bằng phương tiện nào?

 

4

 

26 - 29

11/03 - 06/04/2019

9

Mùa hè đến rồi

3

30 - 32

08/04 - 27/04/2019

10

Bé lên mẫu giáo

3

33 - 35

29/04 - 18/05/2019

Ôn tập cuối năm+ Trường kiểm tra đánh giá

20/05 - 25/05/2019

*. Khối mẫu giáo.

STT

CHỦ ĐỀ

SỐ TUẦN THỰC HIỆN

TUẦN CM

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Chuẩn bị khai giảng

17/08 - 08/9/2018

1

Trường MN – Tết trung thu

3

1 - 3

10/09 - 29/09/2018

2

Bản thân

3

4 - 6

01/10 - 20/10/2018

3

Gia đình

4

7 - 10

22/10 - 17/11/2018

4

Các nghề phổ biến. Ngày 20/11

4

11 - 14

19/11 - 15/12/2018

5

Thế giới động vật

4

15 - 18

17/12 - 12/01/2019

6

Thế giới thực vật tết nguyên đán

3

19 -21

14/01 – 02/02/2019

Tết nguyên đán

04/02 – 09/02/2019

6

Thế giới thực vật tết nguyên đán

2

22 - 23

11/02 – 23/02/2019

7

Phương tiện và luật lệ giao thông – Ngày 8/3

5

24 - 28

25/02 - 30/03/2019

8

Các hiện tượng tự nhiên

3

29 - 31

01/04 - 20/04/2019

9

QH - Đất nước – Bác Hồ

 

 

 

 

Khối 3 – 4 tuổi và khối 4 – 5 tuổi

4

32 - 35

22/04 - 18/05/2019

 

Khối 5 – 6 tuổi

2

32 - 33

22/04 - 04/05/2019

10

Trường tiểu học. Khối 5 – 6 tuổi

2

34 - 35

06/05 - 18/05/2019

Ôn tập cuối năm + Trường kiểm tra đánh giá

20/05 - 25/05/2019