LỊCH CHỈ ĐẠO VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG MN ĐÔNG GIANG

(Kèm theo Kế hoạch Số 10KH- TrMN ngày 11/10/2018 của tr­ường MN Đông Giang)

 

THÁNG

TUẦN C.MÔN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

BỘ PHẬN T.HIỆN

8/2018

 

 

 

Từ

07/8 – 31/8/2018

Chỉ đạo giáo viên trả phép (07/8)

- Họp chi bộ, BGH, hội đồng nhà trường phân công chức năng nhiệm vụ chuyên môn

- Tu bổ CSVC, thiết bị, đồ dùng, tổ chức lao động vệ sinh, cải tạo cảnh quan trường, lớp chuẩn bị đón năm học mới.

- Chỉ đạo các nhóm lớp họp phụ huynh đầu năm học

- Dự Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai ph­ương hướng nhiệm vụ GDMN tỉnh Thái Bình năm học 2018-2019 ( 16/8)

- Tổ chức cho học sinh tựu trường

( 20/8/2018)

- Các nhóm lớp thực hiện rèn nền nếp cho trẻ, chuẩn bị các hệ điều kiện phục vụ khai giảng năm học mới.

- Dự hội nghị tổng kết năm học và tuyên dương tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi năm học 2017-2018 (Chiều 30/8).

- Dự hội nghị triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 ngành GD-ĐT huyện ( 31/8).

- CBGVNV

 

 

 

 

 

- HT

 

 

- CBGVNV + HS

 

 

- HT

 

 

- HT

9/2018

Từ 04- 08/9

- Chỉ đạo tổ chức khai giảng năm học mới (05/9)

- Nộp báo cáo số lượng tháng 8/2018 (Chiều thứ 5 ngày 6/9)

- Dự Hội nghị tổng kết công tác ANHĐ năm học 2017 -2018 và triển khai công tác an ninh học đường năm học 2018-2019 (7/9)

- Nộp báo cáo số lượng huy động trẻ đến trường, trẻ ăn bán trú tháng 8/2017 (chiều thứ tư ngày 6/9 )

- BGH CBGVNV HS

 

- HT

 

 

- BGH

Tuần 1

từ 10/9- 14/9

Chỉ đạo thực hiện chương trình tuần 1

Tổ chức cân đo, đánh giá sự phát triển thể lực của trẻ (15/9)

Kiểm tra nền nếp đầu năm học

BGH CBGVNV HS

 

Tuần 2

từ 17/9- 21/9

- Chỉ đạo thực hiện chương trình tuần 2

 

- Duyệt bảng phân công chức năng nhiệm vụ

( Sáng thứ 6).

- Tham gia tập huấn, kiến tập chương trỡnh GDMN sau chỉnh sửa; Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non năm học 2018-2019. ( ngày 23/9/2018)

- Tổ chức Vui tết Trung thu cho học sinh

Chỉ đạo điều tra, cập nhật cơ sở dữ liệu phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi trên phần mềm phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- BGH CBGVNV

- BGH

- BGH + KT

 

 

 

- CBGV + HS

Tuần 3 từ 24/9- 29/9

- Thực hiện thống kê, báo cáo năm học 2018-2019

- Hoàn thiện các loại hồ sơ phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi năm 2018 (ngày 29/9).

- Chỉ đạo phân công điều tra, cập nhật cơ sở dữ liệu trên phần mềm phổ cập giáo dục, xóa mù ch. Cập nhật dữ liệu vào phần mềm Quản lý giáo dục Thái Bình, phần mềm quản lý nhà trường SMAS 3.0.

- Nộp thống kê đầu năm học ( ngày 29/9,)

BGH CBGVNV

 

10/2018

Tuần 4

Từ 01/10- 06/10

- Chỉ đạo thực hiện chuyên môn tuần 4

 

- Nộp báo cáo số lượng huy động trẻ đến trường, trẻ ăn bán trú tháng 9/2018;

- Nộp hồ sơ đề nghị công nhận phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi năm 2018 (chiều ngày 02/10).

- BGH CBGVNV HS

- BGH

Tuần 5

Từ 08 /10- 13/10

- Chỉ đạo thực hiện tuần chuyên môn 5

 

- Nộp bài tuyên truyền về giáo dục mầm non ( Chiều 9/10)

- Tổ chức Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức ( từ ngày 8-13/10)

- BGH CBGVNV HS

- BGH

- CBGV,NV

10/2018

Tuần 6

Từ 14 /10- 20 /10

Chỉ đạo thực hiện chuyên môn tuần 6

- Chỉ đạo các nhóm lớp tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

- Xõy dựng kế hoạch, tổ chức thi “ Giỏo viờn nuụi dạy giỏi”; nộp danh sách giáo viên đăng ký dự thi “ Giỏo viờn nuụi dạy giỏi” cấp Huyện

- Đón đoàn đánh giá sơ bộ đăng ký đánh giá ngoài

- Tổ chức cân đo đánh giá sự phát triển thể lực của trẻ độ tuổi 13-24 tháng và trẻ suy dinh d­ưỡng (ngày 27/10)

- BGH CBGVNV HS

 

  • BGH

 

 

 

 

 

Tuần 7

Từ 22 /10- 27 /10

- Chỉ đạo thực hiện chuyên môn tuần 7

- Phối hợp với trạm y tế xã để khám sức khỏe lần 1 cho trẻ

BGH CBGVNV

 

11/2018

Tuần 8

Từ 29 /10- 03 /11

- Chỉ đạo thực hiện chuyên môn tuần 8

- Đón đoàn đánh giá chính thức của sở GD & ĐT về việc đăng ký đánh giá ngoài

- Nộp báo cáo số lượng huy động trẻ đến trường, trẻ ăn bán trú tháng 10/2018 (Chiều ngày 02/11).

BGH CBGVNV

 

Tuần 9 từ 05/11- 10 /11

- Chỉ đạo thực hiện chuyên môn tuần 9

-Tham gia hội giảng trực tuyến cụm trường( ngày 01, 08, 15/11 )

- Đón đoàn của huyện kiểm tra trường chuẩn quốc gia.

BGH CBGVNV

 

Tuần 10 từ 12/11- 17/11

- Chỉ đạo thực hiện chuyên môn tuần 10

- Chỉ đạo các khối lớp thực hiện chuyên đề PTVĐ theo kế hoạch

- Chỉ đạo CBGV “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.

- Chỉ đạo giáo viên dự thi giáo viên giỏi cấp huyện làm sáng kiến và cử giáo viên đi thi bài thi phần thi năng lực đối với giáo viên đăng ký dự thi “ Giáo viên dạy giỏi” cấp huyện.

- Chỉ đạo giáo viên tổ chức cân đo đánh giá sự phát triển thể lực của trẻ độ tuổi 13-24 tháng và trẻ suy dinh dưỡng

- Tổ chức hội giảng chào mừng ngày NGVN 20-11

- Duyệt văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo việt nam

- BGH CBGVNV

 

 

 

 

 

 

 

 

- BGH, GV

 

 

- CBGV,NV

 

11/2018

Tuần 11 từ 19/11- 24/11

- Chỉ đạo thực hiện chuyên môn tuần 11

- Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

BGH CBGVNV HS

 

Tuần 12 từ 26/11- 01/12

- Chỉ đạo thực hiện chuyên môn tuần 12

- Kiểm tra toàn diện 01 giáo viên nhà trẻ

BGH CBGVNV

 

12/2018

Tuần 13 từ 03/12- 08/12

- Chỉ đạo thực hiện chuyên môn tuần 13

 

- Nộp báo cáo số lượng huy động trẻ đến trường, trẻ ăn bán trú tháng 10/2018 (Chiều ngày 04/12).

- BGH CBGVNV

- BGH

 

Tuần 14 từ 10/12- 15/12

- Chỉ đạo thực hiện chuyên môn tuần 14

- Chỉ đạo giáo viên thi thực hành tổ chức các hoạt động giáo dục đối với giáo viên dự thi “giáo viên dạy giỏi”; xây dựng thực đơn, thực hành chế biến món ăn đối với giáo viên dự thi“giáo viên nuôi giỏi” cấp huyện

- Chỉ đạo CB giáo viên tham gia hội giảng trực tuyến cấp học mầm non tại, cụm trường ( ngày 13/12)

- Tổ chức cân đo đánh giá sự phát triển thể lực của trẻ ( ngày 15/12)

- BGH CBGVNV HS

 

 

 

 

 

 

- BGH

Tuần 15 từ 17/12- 2212

- Chỉ đạo thực hiện chuyên môn tuần 15

- Chỉ đạo CB giáo viên tham gia hội giảng trực tuyến cấp học mầm non tại cụm trường (2 ngày 18 và 20/12)

BGH CBGVNV

 

Tuần 16 từ 24/12- 2912

- Chỉ đạo thực hiện chuyên môn tuần 16

- Duyệt, nộp các loại báo cáo, thống kê học kỳ I .

BGH CBGVNV

 

01/2019

Tuần 17 từ 31/12- 05/01

- Chỉ đạo thực hiện chuyên môn tuần 17

- Nộp báo cáo số l­ượng huy động trẻ đến trường, trẻ ăn bán trú tháng 01/2018 và điều tra và lập danh sách trẻ sinh năm 2018, nộp phòng GD-ĐT(Chiều 02/1/2019).

BGH CBGVNV

 

Tuần 18 từ 07/01 - 12/01

- Chỉ đạo thực hiện chuyên môn tuần 18

- Chỉ đạo hoàn thành ch­ương trình học kỳ I ( Ngày 11/01/2019)

- Hoàn thiện thống kê, báo cáo sơ kết học kỳ I nộp về Phòng GDGD&ĐT.

- Kiểm tra toàn diện 01 giáo viên mẫu giỏo

BGH CBGVNV

 

Tuần 1 Kỳ 2

(Tuần 19 )

Từ 14/01 - 19/01

- Chỉ đạo thực hiện chuyên môn tuần 19

- Tổ chức sơ kết học kỳ I và thực hiện chương trình học kỳ II ( từ ngày 14/01/2019).

- Chỉ đạo giáo viên tổ chức cân đo đánh giá sự phát triển thể lực của trẻ độ tuổi 13-24 tháng và trẻ suy dinh dưỡng

BGH CBGVNV

 

Tuần 2 Kỳ 2

(Tuần 20 )

Từ 21/01 - 26/01

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện tuần chuyên môn 20

- Dự sơ kết học kỳ I cấp học mầm non.

- Kiểm tra công tác bán trú.

- Dự hội giảng trực tuyến cấp học mầm non tại cụm tr­ường( ngày 16,18/01)

BGH CBGVNV

 

Tuần 3 Kỳ 2

(Tuần 21 )

Từ 28/01 - 02/02

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện tuần chuyên môn 21

- Nộp báo cáo số lượng huy động trẻ đến trường, trẻ ăn bán trú tháng 01 ( chiều 01/02)

- Tổ chức cho CBGVNV, cam kết thực hiện Pháp lệnh 16, NĐ 36; QĐ 95....

- Phân công trực tết nguyên đán.

- Họp trường quán triệt Pháp lệnh 16, NĐ 36; QĐ 95....

Nghỉ tết Nguyên Đán ( từ ngày 04/2-9/02/2019)

BGH CBGVNV

 

022019

Tuần 4 Kỳ 2

(Tuần 22 )

Từ 11/02 - 16/02

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện tuần chuyên môn 22

- Chỉ đạo các nhóm lớp ổn định nền nếp sau nghỉ tết và tổ chức trồng cây mùa xuân.

- Chỉ đạo giáo viên tổ chức cân đo đánh giá sự phát triển thể lực của trẻ độ tuổi 13-24 tháng và trẻ suy dinh dưỡng

BGH CBGVNV

 

Tuần 5 Kỳ 2

(Tuần 23 )

Từ 18/02 - 23/02

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện tuần chuyên môn 23

- Dự hoạt động trải nghiệm ở tr­ờng Mầm non Thăng Long

BGH CBGV

 

Tuần 6 Kỳ 2

(Tuần 24 )

Từ 25/02 - 02/3

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện tuần chuyên môn 24

- Nộp báo cáo số l­ượng huy động trẻ đến trường, trẻ ăn bán trú tháng 02 ( chiều 02/03)

BGH CBGVNV

 

32019

Tuần 7 Kỳ 2

(Tuần 25 )

Từ 04/03 - 09/3

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện tuần chuyên môn 25

- Kiểm tra toàn diện 01 giáo viên nhà trẻ

BGH CBGVNV

 

Tuần 8 Kỳ 2

(Tuần 26 )

Từ 11/03 - 16/3

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện tuần chuyên môn 26

Tổ chức cân đo chấm biểu đồ theo dõi sự phát triển của trẻ.

- Sinh hoạt chuyên môn - Hội thảo chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

BGH CBGVNV

 

Tuần 9 Kỳ 2

(Tuần 27 )

Từ 18/03 - 23/3

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện tuần chuyên môn 27

- Kết hợp với trạm y tế khám sức khỏe lần 2 cho trẻ

 

 

Tuần 10 Kỳ 2

(Tuần 28 )

Từ25/03 - 30/3

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện tuần chuyên môn 28

- Kiểm tra toàn diện 01 giáo viên mẫu giỏo

BGH CBGVNV

 

42019

Tuần 11 Kỳ 2

(Tuần 29 )

Từ 01/04 - 06/4

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện tuần chuyên môn 29

- Nộp báo cáo số l­ượng huy động trẻ đến trường trẻ ăn bán trú tháng 3 ( Chiều 02/04)

- Nộp bài bài tuyờn truyền (tuần 1)

BGH CBGVNV

 

Tuần 12 Kỳ 2

(Tuần30 )

Từ 08/4 - 13/4

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện tuần chuyên môn 30

- Triển khai kế hoạch Chỉ đạo tổ chức “ Ngày hội thể dục thể thao” cho trẻ mầm non.

BGH CBGVNV

 

Tuần 13 Kỳ 2

(Tuần 31 )

Từ 15/4 - 20/4

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện tuần chuyên môn 31

- Chỉ đạo giáo viên tổ chức cân đo đánh giá sự phát triển thể lực của trẻ độ tuổi 13-24 tháng và trẻ suy dinh dưỡng

BGH CBGVNV

 

Tuần 14 Kỳ 2

(Tuần 32 )

Từ 22/4 - 27/4

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện tuần chuyên môn 32.

- Chỉ đạo tổ chức “ Ngày hội thể dục thể thao” cho trẻ mầm non.

BGH CBGVNVHS

 

5/2019

Tuần 15 Kỳ 2

(Tuần 33 )

Từ 29/4 -04/5

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện tuần chuyên môn 33.

Nộp báo cáo số lượng huy động trẻ đến trường, trẻ ăn bán trú tháng 4 (Chiều 02/5)

BGH CBGVNV

 

Tuần 16 Kỳ 2

(Tuần 34 )

Từ 06/5 -11/5

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện tuần chuyên môn 34.

- Nộp tổng hợp thống kê cuối năm học 2018-2019.

 

BGH CBGVNV

 

5/2019

Tuần 17 Kỳ 2

(Tuần 35 )

Từ 13/5 -18/5

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện tuần chuyên môn 35.

Chỉ đạo hoàn thành chương trình học kỳ II vào ngày 18/5/2019 ( tuần từ 13-18/5); tổ chức đánh giá chất l­ượng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ cuối năm học. Tổ chức đánh giá CBGVNV theo chuẩn nghề nghiệp .Báo cáo kết quả đánh giá CBGV theo chuẩn nghề nghiệp về Phòng GD&ĐT

BGH CBGVNV

 

Từ 20/5- 25/5

Kiểm tra đánh giá cuối năm học

BGH CBGVNV - HS

Tuần từ 27-31/5

Tổng kết năm học. Bình xét thi đua cuối năm học. Duyệt kết quả thi đua năm học. Tổng hợp kết quả xếp loại, đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn, kết quả bình xét danh hiệu thi đua tập thể và cá nhân; kiểm kê tài sản.

 

BGH CBGVNV

 

62019

 

Hoàn thiện hồ sơ trẻ hoàn thành chương trình Tổ chức bàn giao học sinh 6 tuổi cho trường Tiểu học; nộp Biên bản bàn giao, danh sách trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 và hồ sơ thi đua về Phòng GD-ĐT.

Hoàn thành thủ tục và tổ chức học hè

Duyệt kết quả thi đua năm học. Tập hợp kết quả xếp loại, đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn, kết quả bình xét danh hiệu thi đua tập thể và cá nhân; kiểm kê tài sản.

BGH CBGVNV

 

7/2019

 

Tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục hè .

 

 

Ghi chú: Vì lý do khách quan, lịch công tác có thể thay đổi và bổ sung ở một số thời điểm, ban giám hiệu nhà tr­ờng sẽ thông báo cụ thể sau.