LỊCH CHỈ ĐẠO VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG MN ĐÔNG GIANG

(Kèm theo Kế hoạch Số 08KH- TrMN ngày 26/9/2019 của tr­­ường MN Đông Giang)

 

THÁNG

TUẦN C.MÔN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

BỘ PHẬN T.HIỆN

8/2019

 

 

 

Từ

05 - 31/8

- Yêu cầu giáo viên trả phép đúng thời gian (05/8)

- Tu bổ CSVC, thiết bị, đồ dùng, tổ chức lao động vệ sinh, cải tạo cảnh quan trường, lớp chuẩn bị đón năm học mới.

- Xây dựng KH dự trù các khoản thu năm học 2019 - 2020.

- Tổ chức cho học sinh tựu trường

( 19/8/2019)

- Dự hội nghị tổng kết công tác an ninh học đường năm học 2018 - 2019 và triển khai công tác an ninh học đường năm học 2019 - 2020 ( 23/8 )

- Dự Hội nghị tổng kết năm học và tuyên dương tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi năm học 2018-2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020 (29/8).

- Các nhóm, lớp thực hiện rèn nền nếp cho trẻ, chuẩn bị các hệ điều kiện phục vụ khai giảng năm học mới.

- Xây dựng quy định soạn giáo án Wodr.

- Viết bài tuyên truyền chuẩn bị năm học mới và tổ chức cho học sinh tựu trường

- Nhà trường tổ chức họp phụ huynh đầu năm học. (Sáng 28/8)

- Nộp báo cáo số lượng huy động trẻ, trẻ ăn bán trú tháng 8/2019 ( chiều 28/9 )

- 100% CBGV

 

 • CBGVNV trong trường MN.

- BGH+KT

 

- Trường Mầm non

- Hiệu trưởng

 

 

 

- Hiệu trưởng

 

 

 

 

- CBGVNV

 

 

- BGH

 

- PHT

-CBGV,NV, PH

-BGH

9/2019

Từ 01- 08/9

- Nhà trường tổ chức khai giảng năm học mới (05/9)

- Nộp báo cáo khai giảng ( ngày 6/9).

 

- Trường MN.

 

- BGH

Tuần 1

Từ 09/9- 14/9

- Chỉ đạo các nhóm, lớp thực hiện chương trình tuần 1.

- Kiểm tra nề nếp đầu năm học

- Dự hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ cấp học mầm non năm học 2019-2020 ( 9/9 )

- Phối hợp với đoàn thanh niên xó cho trẻ vui Tết Trung thu (đêm 14/8/2019)

- Phối hợp với TTYT huyện tổ chức khám sức khỏe cho cô nuôi

- 100% nhóm lớp

 

- Ban kiểm tra

- BGH

 

 

- GV &HS 5 tuổi

 

 • NV nuôi dưỡng

Tuần 2

Từ 16/9- 21/9

- Chỉ đạo thực hiện ch­ương trình tuần 2

- Duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, nộp bảng phân công chức năng nhiệm vụ ( 20/9 )

- Chỉ đạo điều tra, cập nhật cơ sở dữ liệu phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi trên phần mềm phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Chuẩn bị hồ sơ báo cáo đón đoàn thanh tra Bộ LĐTBXH thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các cơ sở GDMN năm học 2019-2020

- 100 % nhóm lớp

- BGH

 

- CBGV,NV

 

- CBGV,NV

Tuần 3

Từ 23/9- 28/9

- Chỉ đạo thực hiện ch­ương trình tuần 3

- Tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2019-2020 ( 26/9 )

- Tổ chức cân đo, khám sức khỏe lần 1 (25/9)

- Nộp báo cáo huy động trẻ đến trường, trẻ ăn bán trú, nộp bảng đăng kí thi đua năm học 2019-2020 ( chiều 27/9 )

- Tổng vệ sinh môi trường ( 28/9 )

- Hoàn thiện các loại hồ sơ phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi năm 2019 ( 29/9).

- 100 % nhóm lớp

- BGH CBGVNV

 

 • CBGV

 

 • BGH

 

 

 • CBGV,NV

 

10/2019

 

Tuần 4

Từ 30/9- 05/10

- Chỉ đạo thực hiện chuyên môn tuần 4

 

- Nộp hồ sơ công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2019-2020 ( 02/10 )

- Tập huấn cho trẻ MG làm quen với tiếng anh(05/10)

- Tham gia Tập huấn Chương trỡnh GDMN sau chỉnh sửa; tập huấn bồi d­­­ỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non năm học 2019-2020; tập huấn xây dựng và thực hiện chương trỡnh giỏo dục nhà trường; hướng dẫn cha mẹ trẻ trong chăm sóc trẻ mầm non; kỹ năng xử lý tỡnh huống cho giỏo viờn mầm non trong chăm sóc giáo dục trẻ...

- BGH CBGVNV HS

- BGH

 

-HT, PHT, GVMG

-HT&PHT. Khối trư­ởng

 

 

Tuần 5

Từ 07 /10- 12/10

- Chỉ đạo thực hiện tuần chuyên môn 5

 

-Nộp tờ trình kện toàn hội đồng trường, quy tắc ứng xử, quy chế hoạt động, báo cáo đội ngũ (7/10)

- Nộp bài tuyên truyền về giáo dục mầm non, báo cáo học tập suốt đời( Chiều 9/10)

- Tập huấn công tác thi đua, văn thư lưu trữ (11/10)

- Duyệt thống kê đầu năm học ( chiều 11/10)

- BGH CBGVNV HS

- BGH

 

 

 • BGH

 

 • HT + KT

 

Tuần 6

Từ 14 /10-

19 /10

Chỉ đạo thực hiện chuyên môn tuần 6

- Chỉ đạo các nhóm lớp tiếp tục xây dựng môi trư­ờng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

- Tổ chức tuần lễ dinh dưỡng ( 14-19/10)

- BGH CBGVNV HS

 

 • CBGV,NV,PH

Tuần 7

Từ 21 /10-

26 /10

- Chỉ đạo thực hiện chuyên môn tuần 7

 

- Cân đo trẻ 13-24 tháng và trẻ suy dinh dưỡng (25/10)

- BGH CBGVNV HS

- Ban cân đo và các nhóm lớp

11/2019

 

Tuần 8

Từ 28 /10-

02 /11

- Chỉ đạo thực hiện chuyên môn tuần 8

- Nộp báo cáo số lư­ợng huy động trẻ đến trường, trẻ ăn bán trú tháng 10/2019 (Chiều ngày 28/10)

- Nộp bảng phân công chức năng nhiệm vụ, danh sách giáo viên soạn giáo án Word, báo cáo kết quả tổ chức tuần lễ dinh dưỡng, kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, ngày hội thể dục thể thao năm học 2019-2020 (Chiều 31/10)

- BGH CBGVNV

-BGH

 

 

-BGH

 

Tuần 9

Từ 04/11-

09 /11

- Chỉ đạo thực hiện chuyên môn tuần 9

- Tổ chức thi giảng giáo viên dạy giỏi cấp trường, thi đồ dùng đồ chơi, thi hồ sơ

 

- BGH CBGVNV

- BGH

 

Tuần 10

Từ 11/11- 16/11

- Chỉ đạo thực hiện chuyên môn tuần 10

- Duyệt văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo việt nam

- Tự kiểm tra việc thực hiện chuyên đề “ xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” và thực hiện quy chế chuyên môn

- BGH CBGVNV

CBGV,NV

 

 

-BGH

 

Tuần 11

Từ 18/11- 23/11

- Chỉ đạo thực hiện chuyên môn tuần 11

 

- Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

 

- BGH CBGVNV HS

-CBGV,NV

 

Tuần 12

Từ 25/11- 30/11

- Chỉ đạo thực hiện chuyên môn tuần 12

- Chỉ đạo giáo viên tổ chức cân đo đánh giá sự phát triển thể lực của trẻ độ tuổi 13-24 tháng và trẻ suy dinh d­ưỡng

- Nộp báo cáo số lượng huy động trẻ đến trường, trẻ ăn bán trú tháng 11, nộp bài thu hoạch BDTX ( chiều 28/11)

- Dự sinh hoạt chuyên môn cấp học mầm non tại cụm trường

-BGH CBGVNV

- Ban cân đo

 

 

 • BGH

 

 

-BGH,GV

12/2019

Tuần 13

Từ 02/12- 07/12

- Chỉ đạo thực hiện chuyên môn tuần 13

- Phối hợp với trung tâm y tế huyện khám chuyên khoa cho trẻ mầm non

- Kiểm tra toàn diện 01 giáo viên

- BGH CBGVNV

- TTYT, CBGV,NV

- Ban KT

Tuần 14

Từ 09/12- 14/12

- Chỉ đạo thực hiện chuyên môn tuần 14

 

- Đón đoàn thẩm định trường chuẩn quốc gia

- BGH CBGVNV HS

- CBGV,NV

Tuần 15

Từ 16/12- 21/12

- Chỉ đạo thực hiện chuyên môn tuần 15

- Tổ chức chuyên đề “ Phối hợp nhà trường, gia đình, cộng đồng chăm sóc giáo dục trẻ”

-BGH CBGVNV

 

Tuần 16

Từ 23/12- 28/12

- Chỉ đạo thực hiện chuyên môn tuần 16

- Tổ chức cân đo đánh giá sự phát triển thể lực của trẻ ( ngày 25/12)

- Nộp báo cáo số l­­ượng huy động trẻ đến trường, trẻ ăn bán trú tháng 12/2019 (chiều 27/12)

-BGH CBGVNV

- Ban cân đo,GV

 

 • BGH

 

01/2020

Tuần 17

Từ 30/12- 04/01

- Chỉ đạo thực hiện chuyên môn tuần 17

- Nộp thống kê, báo cáo sơ kết học kỳ I

-BGH CBGVNV

- BGH

Tuần 18

Từ 06/01 - 11/01

- Chỉ đạo thực hiện chuyên môn tuần 18

- Kiểm tra toàn diện 01 giáo viên

- Chỉ đạo hoàn thành ch­­ương trình học kỳ I ( Ngày 10/01/2020)

-BGH CBGVNV

 

Tuần 1 Kỳ 2

(Tuần 19)

Từ 13/01 - 18/01

- Chỉ đạo thực hiện chuyên môn tuần 19

- Tổ chức sơ kết học kỳ I ( ngày 14/11).Thực hiện ch­ương trình học kỳ II ( từ ngày 13/01/2020).

- Dự hội nghị sơ kết học kỳ I cấp học mầm non

- Tổ chức ngày hội trải nghiệm với chủ đề “Tết và mùa xuân”

- Tổ chức cho CBGV,NV ký cam kết thực hiện Luật 14, NĐ 36, QĐ 95...

- BGH CBGVNV

 

 

 

-BGH

 

 • CBGV,NV, HS phụ huynh
 • CBGV,NV

 

Từ 20/01-01/02

- Chỉ đạo giáo viên tổ chức cân đo đánh giá sự phát triển thể lực của trẻ độ tuổi 13-24 tháng và trẻ suy dinh dư­ỡng ( 20/01 )

- Nghỉ tết nguyên đán ( 23/01-29/01 )

 • CBGV,NV,HS

Tuần 2 Kỳ 2

(Tuần 20 )

Từ 03/02 - 08/02

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện tuần chuyên môn 20

- Kiểm tra CSVC sau nghỉ tết nguyên đán

- ổn định nền nếp sau nghỉ tết và tổ chức trồng cây mùa xuân.

- Làm báo cáo, thống kê thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020

 

 

 • 09 nhóm, lớp

 

 

 

 • BGH

 

 

Tuần 3 Kỳ 2

(Tuần 21 )

Từ 10/02 - 15/02

- Thực hiện chương trỡnh tuần 3

-Tham dự sinh hoạt chuyên môn cấp học mầm non tại tr­­­ường, cụm tr­­­ường.

-Tổng kết 5 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020

09 nhóm, lớp

 

02/2020

Tuần 4 Kỳ 2

(Tuần 22 )

Từ 17/02 - 22/02

- Thực hiện chương trỡnh tuần 4

- Dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020, cấp học MN.

09 nhóm, lớp

Tuần 5 Kỳ 2

(Tuần 23 )

Từ 24/02 - 29/02

- Thực hiện chương trỡnh tuần 5

- Tổ chức cân đo đánh giá sự phát triển thể lực của trẻ độ tuổi 13-24 tháng và trẻ suy dinh dưỡng (từ ngày 25/02/2020); Nộp báo cáo số lượng huy động trẻ đến trường, trẻ ăn bán trú tháng 02 (Chiều ngày 28/02).

Dự sinh hoạt chuyờn mụn do Phũng GD&ĐT tổ chức.

Tổng kết 5 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020.

 • 09 nhóm, lớp
 • Ban cân đo

 

 

 

 

 • Toàn trường

Tuần 6 Kỳ 2

(Tuần 24 )

Từ 02/03 - 07/3

- Thực hiện chương trỡnh tuần 6

- Dự sinh hoạt chuyờn mụn do Phũng GD&ĐT tổ chức.

09 nhóm, lớp

GV

3/2020

Tuần 7 Kỳ 2

(Tuần 25 )

Từ 09/03 - 14/3

- Thực hiện chương trỡnh tuần 7

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ với chủ đề “ngày 8/3” ( từ ngày 02- 08/3/

2020);

09 nhóm, lớp

PHHS

Tuần 8 Kỳ 2

(Tuần 26 )

Từ 16/03 - 21/3

- Thực hiện chương trỡnh tuần 8

- Kiểm tra toàn diện 01 giáo viên

-09 nhóm, lớp

- Ban kiểm tra

Tuần 9 Kỳ 2

(Tuần 27 )

Từ 23/03 - 28/3

- Thực hiện chương trỡnh tuần 9

- Tổ chức hoạt động “Tết Hàn thực” (từ ngày 23 -28/3/2020).

- Tổ chức cân đo đánh giá sự phát triển thể lực của trẻ (từ ngày 25/3/2020); Nộp báo cáo số lượng huy động trẻ đến trường, trẻ ăn bán trú tháng 02 (Chiều ngày 28/03).

- 09 nhóm, lớp

 

 

 

 • Ban cân đo

 

4/2020

Tuần 10 Kỳ 2

(Tuần 28 )

Từ30/03 - 04/4

- Thực hiện chương trỡnh tuần 10

- Tổ chức “ Ngày hội thể dục thể thao” cho trẻ mầm non (từ ngày 30/3 - 04/4/2020)

09 nhóm, lớp

Tuần 11 Kỳ 2

(Tuần 29 )

Từ 06/04 - 11/4

- Thực hiện chương trỡnh tuần 11

- Viết bài tuyờn truyền về giỏo dục mầm non và nộp về Phũng GDĐT (tuần 1)

09 nhóm, lớp

CBQL, GV

Tuần 12 Kỳ 2

(Tuần30 )

Từ 13/4 - 18/4

- Thực hiện chương trỡnh tuần 12

 

09 nhóm, lớp

Tuần 13 Kỳ 2

(Tuần 31 )

Từ 20/4 - 25/4

- Thực hiện chương trỡnh tuần 13

- Tổ chức cân đo đánh giá sự phát triển thể lực của trẻ độ tuổi 13-24 tháng và trẻ suy dinh dưỡng(từ ngày 25/4/2020); Đón đoàn kiểm tra thực hiện chuyên đề và quy chế chuyên môn.

09 nhóm, lớp

Ban cân đo

 

Tuần 14 Kỳ 2

(Tuần 32 )

Từ 25/4 - 02/5

- Thực hiện chương trỡnh tuần 14

Nộp báo cáo số lượng huy động trẻ đến trường, trẻ ăn bán trú tháng 02 (Chiều ngày 28/04).

09 nhóm, lớp

BGH

5/2020

 

Tuần 15 Kỳ 2

(Tuần 33 )

Từ 04/5 -09/5

- Thực hiện chương trỡnh tuần 15

- Xây dựng kế hoạch, bộ công cụ đánh giá trẻ cuối năm học

- 09 nhóm, lớp

-BGH

Tuần 16 Kỳ 2

(Tuần 34 )

Từ 11/5 -16/5

- Thực hiện chương trỡnh tuần 16

- Tổ chức cân, đo, khám sức khỏe trẻ (ngày 10/5/2020). Nộp báo cáo số lượng huy động trẻ đến trường, trẻ ăn bán trú, cân đo, khám sức khỏe trẻ tháng 5 về Phũng GDĐT(chiều ngày 15/5).

- 09 nhóm, lớp

 

Tuần 17 Kỳ 2

(Tuần 35 )

Từ 18/5 -23/5

- Thực hiện chương trỡnh tuần 17

- Chỉ đạo các nhóm, lớp, hoàn thành chương trỡnh học kỳ II ( ngày 22/5); tổ chức đánh giá chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ cuối năm học.

- Đánh gía chuẩn HT, PHT, Giáo viên nộp kết quả tự đánh giá CBQLGV theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên MN về Phũng GD&ĐT (từ 18-25/5)

09 nhóm, lớp

CBQL, GV

Từ

25-30/5/2020

Nộp báo cáo, thống kê cuối năm học 2019-2020 về Phũng GD&ĐT.

Tổ chức bế giảng năm học.

BGH, các bộ phận liên quan

Tổ chức tổng kết năm học (ngày 28,29/5). Bỡnh xột thi đua cuối năm học. Nộp báo cáo công khai cam kết chất lượng, công tác vỡ sự tiến bộ của phụ nữ.

Toàn trường

 

6+7/2020

Tổ chức bàn giao học sinh 6 tuổi cho các trường Tiểu học (01/6); nộp Biên bản bàn giao, danh sách trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 và hồ sơ thi đua về Phũng GD-ĐT. Hoàn thành hồ sơ đề nghị đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.

Toàn trường

GV 5 tuổi

BGH

Tổng hợp đơn đăng ký học thờm hố 2020. Xõy dựng kế hoạch dự trự kinh phớ thu, chi trong hè. Tổ chức họp phụ huynh học sinh và hoàn thành thủ tục và tổ chức CSGD trẻ trong học hè.

Kiểm kê tài sản.

Ghi chú: Vì lý do khách quan, lịch công tác có thể thay đổi và bổ sung ở một số thời điểm, ban giám hiệu nhà tr­ờng sẽ thông báo cụ thể sau.