I. Đối với giáo viên

Điều 1: Thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước, các quy định của nghành và địa phương

Điều 2: Thực hiện đủ ngày công, giờ công và đúng chế độ trong ngày. Hàng ngày đến trước giờ đón trẻ và về sau giờ trả trẻ 15 phút để vệ sinh trường, lớp.

Điều 3: Thực hiện đúng chương trình và kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ theo lứa tuổi và quy chế chuyên môn.

Điều 4: Gương mẫu, thương yêu, tôn trọng và đối xử công bằng với trẻ. Đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng của trẻ. Chủ động phối hợp với gia đình trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ và tuyên truyền, phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ theo khoa học cho các bậc cha mẹ.

Điều 5: Giáo viên Mầm non phải có trình độTHSP Mầm non trở lên, tự giác rèn luyện đạo đức, học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đề nâng cao chất lượng hiệu quả, chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Điều 6: Thực hiện các quyết định của cấp quản lý, chịu sự kkiểm tra của hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

Điều 7: Đảm bảo đoàn kết nội bộ, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ có tác phong đúng đắn mô phạm, có lối sống lành mạnh, trang phục chỉnh tề phù hợp với các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng , giáo dục trẻ em.

Điều 8: Giáo viên có thành tích được khen thưởng, được tặng danh hiệu thi đua và các danh hiệu cao quý káhc của nhà giáo. Nếu vi phạm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hình thức giáo dục.

II. Đối với học sinh

Điều 9: Được tiếp nhận vào trường ở độ tuổi từ 3 tháng đến 6 tuổi, không phân biệt nơi cư trú, không mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh bẩm sinh nguy hiểm.

Điều 10: Đi học đúng giờ, nghỉ học phải có lý do, thực hiện nghiêm túc các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục theo quy định của trường lớp.

Điều 11: Lễ phepó với mọi người, yêu quý bạn bè, kính trọng thầy, cô giáo và người trên tuổi. Trang phục hợp với lửa tuổi, phải sạch sẽ gọn gàng, thuận tiện cho các hoạt động học tập vui chơi.

Điều 12: Trẻ em chăm ngoan được khen thưởng theo quy định. Trẻ em mắc lỗi được nhắc nhở và trao đổi với gia đình.

III. Đối với gia đình

Điều 13: Thươgf xuyên liên hệ với nhà trường để phối hợp thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ

Điều 14: Đóng góp các khoản theo quy định đầy đủ và kịp thời. Đưa và đón trẻ đúng thời gian quy định

Điều 15: Tham gia các hoạt động của trường, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                         Phạm Thị Hồng