Thống kê
Hôm nay : 11
Tháng 05 : 722
Năm 2021 : 4.707
PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG GIANG GIAI ĐOẠN 2016 - 2021

PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG GIANG GIAI ĐOẠN 2016 - 2021

Trường Mầm non Đông Giang được thành lập từ năm 1998 trên cơ sở sáp nhập giữa Nhà trẻ và các lớp Mẫu giáo xã Đông Giang. Trường được chuyển đổi loại hình từ trường Mầm non bán công sang trường Mầm non Công lập theo Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 09/05/2011 của UBND huyện  Đông Hưng.